+ رونمایی لازم نیست !
جناب شهردار محترم شما کی هستین !؟ به جز دوستانی که اهل قلم و رسانه هستن ، چند درصد از شهروندان بندرعباسی در حال حاضر نام شهردار بندرعباس رو میدونن !؟ چند نفر از ما شهروندان وظایف اصلی شهرداری ، جدا از نظافت شهری رو میدونن !؟ آقای شهردار خوشا به حالتان ، نه شاکی دارید و نه حتی کسی که قصد نقد شما رو داشته باشد ! صندلی عالی نرم و گرم باد ! *کارتون شهاب حاجی زاده از نشریه ندای جوان


یکشنبه 10 شهریور 1392

عنوان آخرین یادداشتها